บริษัท เฟิร์ส สตาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ( ก่อตั้งในปี พ.ศ.2543 ) และ หจก.สหบุญญชาติ ฟลาวเซ็นเตอร์ (ก่อตั้งในปี พ.ศ.2535 ) ภายใต้การนำของ นายกอบบุญ สินสาฎก และ นางสุนีย์ สินสาฎก โดยเริ่มมาจากการก่อตั้ง ห้างบุญเจริญ ค้าแป้ง ( ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2522 )
รายละเอียด..
แป้งมันสำปะหลัง
แป้งถั่วเหลือง