บริษัท เฟิร์ส สตาร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
49  ถ.บางบอน 4 แขวงบางบอน
เขตบางบอนเหนือ กรุงเทพฯ 10150
 
โทรศัพท์: 00(66) - 2894 - 8601-8 / (66)-2892-2351-4
โทรสาร: 00(66)-2894-8609-10  / (66)-2-892-4971
อีเมล์: fsi@firststarch.com
สมัครงาน