แป้งมันสำปะหลังโมดิฟายด์ (L - 8)
ชื่อสินค้า :
แป้งมันสำปะหลังโมดิฟายด์ (L - 8)

ขนาดบรรจุ :
25  กิโลกรัม / ถุงกระดาษ

ประเภทอุตสาหกรรม :
ขนม , ซอส , ลูกชิ้น , ไส้กรอก , อาหารแช่แข็ง , แป้งผสม

[ กลับ ]