แป้งถั่วเหลือง
ชื่อสินค้า :
แป้งถั่วเหลือง

ขนาดบรรจุ :
20  กิโลกรัม / กระสอบ

ประเภทอุตสาหกรรม :
ขนมปัง , นมถั่วเหลือง , คุกกี้

[ กลับ ]