อัลฟ่าสตาร์ช ; Pregelatinized Starch
ชื่อสินค้า :
อัลฟ่าสตาร์ช
ขนาดบรรจุ :
25  กิโลกรัม

ประเภทอุตสาหกรรม :
ซอส , แป้งมิกซ์ , อาหารสัตว์


[ กลับ ]