แป้งมันฝรั่ง
แป้งข้าวสาลี ตรา นกเพนกวิน
แป้งมันสำปะหลัง