แป้งมันฝรั่ง
แป้งข้าวโพด
แป้งมันสำปะหลัง
อ้น [ 26-05-11 ]
แป้งโมดิฟาย
แป้งโมดิฟาย คือ อะไร ใช้สำหรับทำลูกชิ้น ดีกว่าแป้งอื่นหรือเปล่าครับ
Technical [ 13-10-11]
เรียนคุณอ้น แป้งโมดิฟายด์ จะมีคณสมบัติที่ดีกว่า Native หรือแป้งมันฯ คือ การคายน้ำของแป้งจะช้ากว่า และมีtexture ที่ดีกว่า ค่ะ
Honey [ 26-11-11]
Please keep trhownig these posts up they help tons.
ตอบกลับ:

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องทีมีเครื่องหมาย