แป้งถั่วเหลือง
แป้งข้าวสาลี ตรา นกเพนกวิน
แป้งข้าวโพด
คุณเอ๋ [ 07-09-11 ]
แป้งโมดิฟายด์คือแป้งอะไร แป้งสาลี หรือ แป้งมันสำปะหลังโมดิฟายด์
แป้งสำหรับทำลูกชิ้นคือแป้งอะไร
นิ / Technical Section [ 13-10-11]
แป้งโมดิฟายด์ที่ใช้สำหรับทำลูกชิ้น คือ แป้งมันสำปะหลังโมดิฟายด์ค่ะ
Jasemin [ 28-11-11]
This piece was a lifejacket that saved me from downring.
gqfkhy [ 28-11-11]
GargoyleKrane [ 29-11-11]
ตอบกลับ:

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องทีมีเครื่องหมาย