แป้งโมดิฟายด์
แป้งโมดิฟายด์ L-2
MODIFIED STARCH
MODIFIED TAPIOCA STARCH
แป้งโมดิฟายด์แป้งโมดิฟายด์ L-8MODIFIED STARCHMODIFIED TAPIOCA STARCH
Visitors: 36,767